Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Packshotdeal zijn de Algemene Voorwaarden van Fotografen Federatie Dupho van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 19/2015.  Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

U kunt deze voorwaarden hier inzien.

voorwaarden

 


 Licenties Productfotografie

licenties

De productfoto’s van Packshotdeal zijn Rechtenvrij te gebruiken door de klanten van Packshotdeal. Dit betekend dat U de foto’s dus onbeperkt kunt gebruiken voor alle reclame uitingen van Uw organisatie, zolang als U wilt en zo vaak als U wilt.

Dit betekent overigens niet dat de foto’s zonder meer door iedereen gebruikt en misbruikt kunnen worden. Immers krijgt alleen U als klant van ons deze rechten. Dit betekend niet dat Uw klanten deze afbeeldingen niet mogen gebruiken, maar wel dat deze foto’s niet vogelvrij zijn op het internet en dergelijke.

 

Hiermee beschermen wij U en ons tegen allerlei piraterijen op het internet.

 

Bijvoorbeeld:

U heeft een groothandel in wijnen en levert aan de detailhandel. Dee detaillist wil de foto’s die wij in opdracht gemaakt hebben publiceren in zijn folders en op zijn website. Geen probleem. Het blijft een reclame uiting van Uw bedrijf.

De concurrent wil deze fles gebruiken en zet er zijn eigen logo op. Dit mag niet! Het gebruikers recht en auteursrecht wordt geschonden.

Portretrecht en modellen

Let op, bij het gebruik van modellen op uw afbeeldingen ku==gelden er andere rechten en licenties. Deze zijn niet zondermeer rechtenvrij te gebruiken. Hierover worden aparte afspraken gemaakt met de modellen.

Dit geld overigens alleen voor het gezicht van het model. Om die reden ziet men vaak in fashion catalogi modellen waar het gezicht van afgesneden is om dure publicatie licenties te voorkomen.


Disclaimer

Packshotdeal pretendeerd de goedkoopste aanbieder te zijn voor packshotfotografie met een zekere kwaliteit. Wij kunnen en zullen onze prijzen nooit conformeren aan fotografen die hun geoffreerde werkzaamheden niet professioneel uitvoeren.

Hierbij geldt dat een professioneel fotograaf ingeschreven dient te zijn bij de Kamer van koophandel en diens nummer te vinden is op zijn website, en dat de betreffende fotograaf BTW-plichtig is.

disclaimer

Onze prijsvergelijking doen wij op basis van bovenstaande inclusief de hieronder opgesomde voorwaarden:

  • De fotograaf dient gevestigd te zijn in Nederland en zijn werkzaamheden daar uit te voeren.
  • De fotograaf dient een erkende professionele opleiding gevolgd te hebben voor het uitvoeren van zijn fotografie werkzaamheden.
  • De te leveren kwaliteit dient volgens de huidige normen en eisen voldoende te zijn voor gebruik op minimaal a4 formaat.
  • De prijs van de concurrerende fotograaf dient minimaal inclusief standaard nabewerking te zijn (retouche en vrijstaand tegen witte achtergrond maken).
  • Ter Controle dient deze fotograaf een website te hebben waar zijn portfolio te zien is voor ons.